சிக்கன் குழம்பு இப்டி ஒரு முறை செய்யுங்க👌திரும்பதிரும்ப செய்வீங்க| chicken curry | Chicken Kulambu

சிக்கன் குழம்பு இப்டி ஒரு முறை செய்யுங்க👌திரும்ப திரும்ப செய்வீங்க | Chicken curry in Tamil | chicken Kulambu | chicken gravy | how to make chicken gravy…

View More சிக்கன் குழம்பு இப்டி ஒரு முறை செய்யுங்க👌திரும்பதிரும்ப செய்வீங்க| chicken curry | Chicken Kulambu